Gegevens samenvoegen

Gebruik data uit verschillende bronnen

Een voorbeeld

Wettelijke eisen websites en webwinkels

Niet alleen u en de gebruiker maar ook de wet stelt eisen aan een website. Hier leest u de belangrijkste regels waaraan een site moet voldoen, maar let op: dit overzicht is niet compleet.

 

Persoonsgegevens

Rekening houdend met de stand der techniek wordt van u verwacht dat u er alles aan doet om misbruik of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert bedrijven zich tenminste te houden aan de volgende vijf verplichtingen:

 1. Voorkom de onnodige publicatie van persoonsgegevens
 2. Scherm specifieke pagina’s met persoonsgegevens af voor zoekmachines
 3. Gebruik wachtwoorden of een andere passende methode om de doelgroep af te bakenen
 4. Beveilig het gegevenstransport door middel van het SSL-protocol
 5. Beveilig machine(s) en achterliggende databases tegen onbevoegde toegang door derden

 

Lees meer over Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Economische waarde

Verder dient op elke website die een economische waarde bevat het volgende vermeld te zijn:

 • Identiteit en adres
 • Snel contact (telefoon- /faxnummer)
 • E-mailadres
 • KvK registratiennummer + plaats van inschrijving
 • Eventuele vergunningen
 • Gedragscode bij gereglementeerd beroep
 • BTW-nummer
 • Heldere prijsaanduiding en – samenstelling

Als u niet voldoet aan bovenstaande regels, begaat u een economisch delict en kunt u een bestuurlijke boete opgelegd krijgen.

 

E-mail

Aanvullend op dat wat geldt voor websites, vermelden wij hier ook de te vermelden verplichte zaken voor uitgaand e-mailverkeer:

 1. Volledige naam
 2. Rechtsvorm
 3. Plaats van vestiging
 4. Kamer-van-Koophandelnummer

 

 

Webwinkels

Een webwinkel moet voldoen aan de wet ‘kopen op afstand’. Zo heeft de koper recht op een bedenktijd van veertien dagen. Er zijn uitzonderingen voor:

 • zaken welke op maat voor de klant zijn gemaakt
 • bederfelijke waar
 • audio/video-opnamen en software waarvan het zegel is verbroken
 • tijdschriften en kranten

 

Vooruit betalen

Van de koper mag een vooruitbetaling worden gevraagd van ten hoogste de helft van de koopprijs staat in het Burgerlijk Wetboek (boek 7). U moet daar met het inrichten van de webwinkel dus rekening mee houden.

 

Bezorging

De wet schrijft voor dat een besteld product binnen dertig dagen bij de klant bezorgd moet worden. Lukt dit niet? Dan dient de webwinkelier dit bij de klant kenbaar te maken en eventueel het geld terug te storten.