Altijd bij de hand

Werken zonder software te installeren

Ook mobiel werken?

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Cre8it, gevestigd aan Poppenbouwing 26c, 4191NZ te Geldermalsen.

Cre8it is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.cre8it.nl
Poppenbouwing 26c
4191NZ Geldermalsen
0345-712470
support@cre8it.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cre8it verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP en locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Accountgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie en telefonisch aan ons verstrekt heeft.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@cre8it.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cre8it verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van administratieve zaken zoals facturatie en betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten te kunnen implementeren
 • Cre8it analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Cre8it verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cre8it neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cre8it) tussen zit. Cre8it gebruikt eigen software om herinneringen en facturen te genereren. Ook maken wij gebruik van firewalls welke op basis van analyses van het netwerk verkeer een verbinding (tijdelijk) kan afsluiten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cre8it bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

Maximaal 7 jaar na einde laatste contact

Om gefactureerde diensten te kunnen aantonen bij de belastingdienst is deze termijn noodzakelijk.

Accountgegevens afgenomen diensten

Maximaal 1 maand na aflopen contract

Om u te kunnen ondersteunen bewaren wij een minimale set gegevens van uw account.

Accountgegevens van derden die wij van u hebben ontvangen t.b.v. bijvoorbeeld koppelingen in applicaties

Maximaal 1 maand na aflopen contract

Deze gegevens hebben wij nodig om uw dienst te kunnen laten werken.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cre8it verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend in geval dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cre8it blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voorbeeld hiervan zijn het doorgeven van uw contactgegevens aan de partij die de domeinregistraties voor ons afhandelt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cre8it gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cre8it gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder vind u een overzicht van de geplaatste cookies.

Cookienaam

Type

Functie

Bewaartermijn

_ga

_gat

_gid

Analytisch

 

Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken.

 

2 jaar

1 minuut

25 uur

_PHPSESSID

Functioneel

Deze cookie wordt geplaatst door Cre8it en zorgt voor optimale werking van de website.

Einde sessie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cre8it en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@cre8it.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cre8it wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cre8it neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder meer, maar niet enkel, door versleutelde bestanden en veilige netwerkverbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@cre8it.nl.